Teamcoaching

Heerst er een prettige sfeer in uw organisatie? Wordt er op een constructieve manier met elkaar samengewerkt en gecommuniceerd? Of bespeurt u angst en rivaliteit en is er gebrek aan vertrouwen tussen de teamleden?

Een sterk team is de basis van succes

De uitdagingen van deze tijd vragen om teams die goed kunnen samenwerken. Teams die de competenties, kennis en ervaring van de mensen in het team optimaal kunnen benutten. Die onverwachte vragen en problemen die ze tegenkomen, kunnen hanteren. Een succesvol team slaagt er in de belemmeringen te bespreken en daar goed op in te spelen.

Organisaties die investeren in het creëren van goed samenwerkende teams, zorgen ervoor dat ze nu en in de toekomst van toegevoegde waarde zijn en blijven voor hun klanten. En dat de teams met plezier en energie kunnen werken aan de organisatiedoelstellingen.

Maak uw team succesvoller via teamcoaching

V!A coacht teams om een succesvol team te worden. Teamcoaching versterkt de onderlinge relaties, de samenwerking en de prestaties. De teams worden intensief begeleid, maar de eigen verantwoordelijkheid van het team en de teamleden staat voorop. V!A maakt gebruik van diverse methodieken, oefeningen en coachingsinstrumenten om het team tot meer zelfinzicht te brengen. Bij grote of meerdere teams werkt V!A samen met andere coaches.

Wilt u weten hoe anderen de coaching van V!A hebben ervaren? Lees de referenties.

 

Professionele website door G-design 2010