P&O-advies via V!A

Als ondernemer weet u precies waar uw organisatie voor staat en wat u wilt bereiken. Maar weten uw medewerkers dat ook? Weten uw medewerkers wat u van ze verwacht? En wat zij van u en de organisatie mogen verwachten?

Helderheid over missie, visie en strategie

Als uw medewerkers weten wat u van ze verwacht, wordt het gemakkelijker om uw doelen te bereiken. Geef uw medewerkers antwoord op de volgende vragen:

  • Waar staan we voor? (missie)
  • Wat willen we bereiken? (visie)
  • Hoe komen we daar? (strategie)

Vraag ook wat uw medewerkers van u verwachten en van hun werk. Dan kunt u uw medewerkers, uw doelstellingen en de werkzaamheden optimaal op elkaar afstemmen.

V!A adviseert en ondersteunt

V!A adviseert en helpt bij het verhelderen van uw missie, visie en strategie. V!A vertaalt uw organisatiedoelen naar concrete activiteiten en gewenste resultaten, en formuleert daar de benodigde competenties bij. Zowel op afdelingsniveau als voor de individuele medewerker. U krijgt een efficiënt, samenhangend pakket van P&O-instrumenten dat u helpt uw doelstellingen te bereiken. Het resultaat? Duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen, aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers en erkenning voor goede prestaties. Een helder P&O-beleid dus.

V!A verheldert uw P&O-beleid op verschillende manieren:

Professionele website door G-design 2010