P&O-nulmeting

Wilt u weten hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van P&O? Vraagt u zich af of u voldoet aan de huidige wet- en regelgeving? Of regelt u uw P&O-zaken zelf en merkt u dat dit te veel tijd kost? Tijd die u liever besteedt aan uw kernactiviteiten?

Snel inzicht in de status van uw P&O-beleid

Met de P&O-nulmeting van V!A krijgt u snel inzicht in de status van uw P&O-beleid. Door één of meerdere medewerkers te interviewen, maakt V!A inzichtelijk wat de sterke en zwakke punten in uw P&O-beleid zijn. U krijgt een adviesrapport met daarin de risico's, verbeterpunten en besparingsmogelijkheden. In een gesprek over het adviesrapport neemt V!A met u door welke volgende stappen u kunt zetten om uw P&O-beleid op het gewenste niveau te brengen.

Een aantal mogelijke vervolgstappen:

  • het implementeren van een beoordelingssystematiek
  • het opstellen van een arbobeleid
  • het maken van een personeelshandboek
  • het ontwikkelen van een salarisgebouw
  • het ontwerpen van een verzuimbeleid


Uw P&O -beleid naar het gewenste niveau

V!A helpt u graag bij de uitvoering van de stappen om uw P&O-beleid op het gewenste niveau te brengen. Dat kan in de vorm van interim- of projectondersteuning, maar u kunt ook kiezen voor een P&O-abonnement.

Professionele website door G-design 2010