Interim- of projectondersteuning

Wilt u advies over hoe u een P&O-afdeling kunt opzetten of P&O-beleid kunt implementeren? Heeft u behoefte aan extra capaciteit met specialistische kennis of ter vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof? Of heeft u, bijvoorbeeld naar aanleiding van de P&O-nulmeting, een specifiek vraagstuk dat uitgewerkt moet worden?

V!A biedt tijdelijke ondersteuning op P&O-gebied

V!A adviseert en ondersteunt organisaties en ondernemers op het gebied van allerlei P&O-vraagstukken. Of het nu gaat om instroom, doorstroom of uitstroom. V!A helpt u graag op interim-basis of ter ondersteuning van een project. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het tijdelijk vervangen van een P&O-functionaris
  • het begeleiden van een langdurig zieke medewerker
  • het inwerken van een nieuwe P&O-medewerker
  • het begeleiden van een werving- & selectietraject
  • het ontwerpen van een verzuimbeleid of een arbobeleid
  • het implementeren van een systematiek voor functioneren en beoordelen
  • het ontwikkelen van een salarisgebouw
  • het opstellen van een personeelshandboek

V!A heeft geen angst voor de eigen toekomst binnen de organisatie, waardoor het gemakkelijker is om wijzigingen door te voeren, pijnlijke beslissingen te nemen en zaken ter discussie te stellen. Wilt u weten hoe V!A u tijdelijk kan ondersteunen? Informeer naar de mogelijkheden of lees hoe andere ondernemers de ondersteuning door V!A hebben ervaren.

Professionele website door G-design 2010